Κατάλογος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Σμύρνης

Κατάλογος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Νέας Σμύρνης

Ο κατάλογος εμπεριέχει τα συγγράματα της Βιβλιοθήκης. Η αναζήτηση σε αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, όπως με ονοματεπώνυμο συγγραφέα, τίτλο, θέμα ή συνδυασμό αυτών. Κατάλογος OPAC (Open Public Access Catalogue): ανοιχτός κατάλογος δημόσιας Βιβλιοθήκης. Αποτελεί μία ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές πληροφορίες για το υλικό που διατίθεται στη Βιβλιοθήκη, με σκοπό να καταστεί αυτό προσβάσιμο στους αναγνώστες-χρήστες. Μέσω αυτού του καταλόγου δίδεται η δυνατότητα αναζήτησης πληροφοριών ακόμη και αν είναι γνωστό ένα μόνο στοιχείο του τεκμηρίου (όνομα συγγραφέα, τίτλο, θέμα, εκδότη) και το κοινό μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί το χώρο της Βιβλιοθήκης.

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι πιθανές παραβλέψεις του OPAC κατά την αναζήτησή σας θα αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό με συνεχή εμπλουτισμό του περιεχομένου και αντίστοιχες διορθωτικές παρεμβάσεις στο ευρετήριο και τη λειτουργικότητα αυτού. Ευελπιστούμε το Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης Dewey στην εφαρμογή του οποίου μόλις βρισκόμαστε , να αποτρέψει κάθε δική μας αστοχία και να ενθαρρύνει την από κοινού μας διευκόλυνση.

Read 7206 times